لاستیک برقی، دوچرخه بدون برس موتور ساحل کوه Ebike


ترمز

ترمز دیسکی مکانیکی Tektro مزایای متعددی نسبت به ترمزهای رینگ سنتی دارد

که ترمز بهتر در شرایط مرطوب ، گل آلود یا سایر شرایط نامطلوب است ، قدرت ترمز کمتری نسبت به ترمز کشیده در سرازیری محو می شود

و توانایی ادامه ترمز را حتی اگر لبه شما خم یا مخدوش شود.